Campagne om het stigma rond abortus tegen te gaan

In 2015 is het vijfentwintig jaar geleden dat Belgiƫ een abortuswet kreeg. Vrouwen in ons land verwierven, in bepaalde omstandigheden, het recht op een zwangerschapsafbreking met de juiste medische en psychosociale omkadering.

Naar aanleiding van deze verjaardag organiseren de verenigingen LUNA (de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra), GACEHPA (Groupe d'Action des Centres Extra-Hospitaliers Pratiquant des Avortements) en IPPF Europe (International Planned Parenthood Federation) een publieke campagne, maar volgend jaar ook een internationale studiedag te Brussel rond het thema abortusstigma.

De campagne verloopt in twee periodes:

  • Een eerste gedeelte in 2014 met een oproep aan vrouwen die ooit een abortus hadden en die zich bereid verklaren om zich te laten fotograferen
  • en een tweede stuk in 2015 met de verspreiding van het campagnebeeld in aanloop naar en gevolgd door de conferentie.

Abortusstigma gaat om de negatieve kenmerken die worden toegedicht aan alles rond zwangerschapsafbreking, inclusief de praktijk, de vrouwen die een abortus hadden en de mensen werkend in de abortushulpverlening.

De drie organisaties willen niet alleen de aandacht vestigen op de vijfentwintigste verjaardag van de abortuswet, maar ook trachten om op een positieve manier abortusstigma te counteren. Dit gebeurt door een publieke campagne.

Deze actie is gedeeltelijk een herneming van de mooie actie No More Names, die het Britse BPAS (British Pregancy Advisory Service) organiseerde in 2012. Hier werden enkele portretten van vrouwen gecombineerd met de slogan "What do you call a woman who's had an abortion? Mother. Daughter. Sister. Friend. Abortion: no more names" (www.bpas.org/nomorenames).

Voor de Belgische variant is het de bedoeling om inhoudelijk verder te gaan met dit basisidee, in de zin dat hier geen professionele modellen worden ingezet maar vrouwen die werkelijk ooit een abortus hadden. De openheid van deze vrouwen zou de idee van het maatschappelijk wegwerken van abortusstigma immers nog versterken. Vandaar deze oproep aan vrouwen, ongeacht hun leeftijd, die in hun leven een zwangerschapsafbreking hadden, om zich te laten fotograferen!

Alle portretten zullen dan later worden samengevoegd en gecombineerd met het motto "25 jaar abortuswet in Belgiƫ - Voor je zus, je vriendin, je dochter, je collega, je moeder".

Let wel: er wordt geen bijkomende informatie gevraagd aan de deelnemende vrouwen; alleen de portretten zullen publiek worden gebruikt, in de vorm van het campagnebeeld voor het congres en natuurlijk om abortus bespreekbaar te maken en te destigmatiseren. Elke vrouw die deelneemt, ontvangt ook een originele print van haar portret.